B i u l e t y n

Galeria

Statystyka

A n k i e t y

Dni Fotografii Przyrodniczej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
środa, 27 sierpnia 2014 11:40

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie zaprasza miłośników fotografowania na imprezę „Dni Fotografii Przyrodniczej Ziemi Niżańskiej”, objętą patronatem przez Związek Polskich Fotografów Przyrody – Odział Roztoczańsko Podkarpacki i  Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „Animus”. Impreza składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to spotkanie fotografów, podczas którego zaplanowano wernisaż wystawy laureatów ogólnopolskiego konkursu fotograficznego „Latające cuda natury”, autorski pokaz fotografii znanego fotografa oraz bankiet. Druga część to dwudniowy plener fotograficzny pod hasłem „Woda? Naturalnie!”. Zadaniem uczestników pleneru będzie sfotografowanie w ciekawy sposób przyrody znajdującej się w otoczeniu rzeki Gilówka, Bukowa i licznych zbiorników wodnych, znajdujących się na terenie gminy Jarocin.

Poprawiony: środa, 27 sierpnia 2014 12:05
Więcej…
 
Startuje nabór wniosków na dotacje w ramach projektu „AKADEMIA AKTYWNYCH OBYWATELI - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
środa, 30 lipca 2014 10:03

Rusza nabór wniosków w konkursie grantowym, organizowanym w ramach projektu - „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, w którym młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i grupy samopomocowe z województwa podkarpackiego, mają szansę na pozyskanie od 2.000 zł do 5.000 zł na realizację inicjatyw wpisujących się w sferę działalności pożytku publicznego. Łączna pula środków, która zostanie przekazana na inicjatywy lokalne, wynosi ponad 1,5 mln z czego w 2014 roku, przekazanych zostanie ponad 0,5 mln zł.

Nabór wniosków trwa do 20-go sierpnia 2014 roku.

Projekt „Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” jest realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, którego cele są ze sobą spójne - realizacja założonych działań na terenie województwa podkarpackiego ma wpłynąć na zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne, wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych oraz wzmocnienie potencjału III sektora.

W ramach projektu przewiduje się dofinansowanie pomysłów i inicjatyw, które realizowane będą w zgodności z zadaniami pożytku publicznego. O pozyskanie dotacji mogą ubiegać się młode organizacje pozarządowe działające nie dłużej niż 18 miesięcy i których budżet za ostatnie 12 miesięcy nie przekracza 25 tys. zł, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe składające się z minimum trzech osób, które podejmą wspólny wysiłek, aby ich społeczność się rozwijała, aktywizowała i wzmacniała. Projekt ma również wartość dodaną - „Poprzez realizację tzw. projektów małych, organizacje i osoby fizyczne powinny uczyć się, jak realizować projekty w przyszłości z większym budżetem” - komentuje Stanisław Baska - Prezes Fundacji Fundusz Lokalny SMK - jeden z operatorów projektu.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2014 10:22
Więcej…
 
Ruszyła XIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
poniedziałek, 07 lipca 2014 11:05

Program adresowany jest do maturzystów 2014, którzy dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie.

Stypendia na I rok - aplikowanie w segmencie II

Aby ubiegać się o stypendium musisz:

  • być maturzystą z 2014 roku i w tym roku ukończyć szkołę ponadgimnazjalną,
  • zostać przyjęty na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich (realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym) na polskiej państwowej uczelni wyższej,
  • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176,00 zł netto lub 1.344,00 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,
  • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując algorytm.

Algorytm liczenia liczby punktów uzyskanych na świadectwie maturalnym:

  1. Brane są pod uwagę tylko egzaminy pisemne.
  2. Podstawą liczenia punktów są wartości w % przypisane do poszczególnych zdawanych przedmiotów w ten sposób, że liczba punktów odpowiada wartości % (50% = 50 punktów).
  3. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie podstawowym mnożymy przez 0,4.
  4. Liczbę punktów uzyskanych za egzamin zdawany na poziomie rozszerzonym mnożymy przez 0,6.
  5. Tak wyliczone punkty dla poszczególnych przedmiotów i poziomów sumujemy.

Warunkiem uczestnictwa w programie stypendialnym jest uzyskanie rekomendacji od organizacji lokalnej uczestniczącej w Programie, która współfinansuje stypendia z własnych środków - w przypadku powiatu niżańskiego rekomendacji udziela: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”


Poprawiony: czwartek, 17 lipca 2014 19:42
Więcej…
 
Nabór wniosków - Odnowa i Rozwój Wsi PDF Drukuj Email
Wpisany przez Webmaster   
wtorek, 10 czerwca 2014 15:05

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”


za pośrednictwem


Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, działającej na terenie gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Jeżowe.

Poprawiony: wtorek, 10 czerwca 2014 15:19
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 42
Obszar LSR