B i u l e t y n

Galeria

A n k i e t y

Nabór wniosków - Małe Projekty PDF Drukuj Email
niedziela, 14 października 2012 00:15

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „Małych Projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 PROW, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi za pośrednictwemLokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, działającej na terenie gmin: Nisko, Rudnik nad Sanem, Harasiuki, Jarocin, Ulanów, Krzeszów, Jeżowe.

I. Termin składania wniosków: od 30 października 2013 roku do 14 listopada 2013 roku. O terminie złożenia wniosku decyduje data dostarczenia do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

II. Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37–400 Nisko, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

III. Tryb składania wniosków: kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

IV. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz wzory wymaganych załączników dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37–400 Nisko. Formularz wraz z niezbędnymi dokumentami dostępny jest również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” www.lgdnisko.pl .

V. Kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „Małych Projektów” określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria uzasadniające realizację operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD dostępne są w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, al. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37 – 400 Nisko.
Dokumenty dostępne są również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego www.prow.podkarpackie.pl oraz na stronie LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” www.lgdnisko.pl.

VI. Zakres tematyczny ogłoszonego naboru w ramach działania „Małe Projekty” obejmuje: wybudowane lub zmodernizowane ścieżki rowerowe, trasy narciarskie, trasy kajakowe; nowe lub zmodernizowane obiekty małej architektury turystycznej; targi i wystawy promujące LGD organizowane poza obszarem i na obszarze LGD; szkolenia, kursy, konferencje i wizyty studyjne związane z produktem regionalnym, kultywowaniem starych zawodów, energią odnawialną oraz przedsiębiorczością.

VII. Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „Małych Projektów” w obecnym naborze wynosi: 141 890,10

VIII. Minimalne wymagania: Do finansowania zostaną wybrane operacje, które otrzymają pozytywną ocenę pod względem zgodności z LSR, będą odpowiadały zakresowi tematycznemu ogłoszonego naboru, a także otrzymają największą liczbę punktów, do wysokości limitu środków przewidzianych do rozdysponowania w danym konkursie oraz spełnią minimalne wymagania niezbędne do wyboru operacji. Operacja zostanie uznana za spełniającą minimalne wymagania, jeżeli otrzyma co najmniej 30% punktów ogólnej sumy punktów możliwych do uzyskania w wyniku oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

 
Obszar LSR
Statystyka

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj250
mod_vvisit_counterWczoraj257
mod_vvisit_counterW tym tygodniu1301
mod_vvisit_counterMiniony tydzień1468
mod_vvisit_counterW tym miesiącu2063
mod_vvisit_counterŁącznie1255960