Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Drukuj
Wpisany przez Kierownik   
poniedziałek, 01 czerwca 2015 09:00

Na podstawie § 16 pkt 1 Statutu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" zwołuję Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zebranie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2015r., (tj. środa) o godzinie 14.00 w Sali Narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku.

Porządek posiedzenia:
1.Otwarcie Zebrania i powitanie zaproszonych gości.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
4.Informacja nt. bieżących spraw Stowarzyszenia.
5.Dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju.
6.Podsumowanie Osi 4- LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013.
7.Nowy okres programowania PROW 2014- 2020.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Zamknięcie Walnego Zebrania.


Z poważaniem:
PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Węglarz

Poprawiony: poniedziałek, 01 czerwca 2015 09:02