UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Aktualności

 

 

BROSZURA PIL 2020

 

PROJEKT WSPÓŁPRACY

Wyszukiwarka

Panel logowania

Nasz Newsletter

W dniu 26 września 2016 roku Biuro LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” będzie nieczynne. Pracownicy Biura LGD przebywają na szkoleniu. W pilnych sprawach prosimy o kontakt : Damian Zakrzewski nr tel. : 790 688 622

Lista rankingowa wniosków stypendialnych rekomendowanych przez Lokalna Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” do dofinansowania  w ramach Programu „Dyplom z Marzeń” na lata 2016- 2017.

L.p.

Imię i nazwisko stypendysty

Gmina

1

Marta  Kołodziej

Jeżowe

2

Gabriela Pikor

Jeżowe

3

Karolina Sobota

Rudnik nad Sanem

4

Alina Piątkowska

Rudnik nad Sanem

5

Radosław Kata

Ulanów

6

Marta Lis

Jeżowe

 

Lista rezerwowa wniosków stypendialnych warunkowo rekomendowanych:

L.p.

Imię i nazwisko stypendysty

Gmina

1

Agnieszka Peszt

Jeżowe

2

Renata Miazgowicz

Nisko

3

Jadwiga Łyko

Jeżowe

4

Kamil Chowaniec

Rudnik nad Sanem

Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.


Stypendium na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, lub pochodzą z wielodzietnej rodziny, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.


Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XV edycji Programy Stypendiów Pomostowych oraz do składania wniosków o rekomendację. Więcej informacji w Regulaminach oraz na stronie Programu: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/

 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko specjalisty ds. obsługi projektów grantowych wybrany został Pan Grzegorz Wąsacz zamieszkały w Nisku.

W wyniku analizy złożonych dokumentów oraz ustnej rozmowy kwalifikacyjnej Zarząd LGD stwierdził, że Pan Grzegorz Wąsacz spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze, a jego kwalifikacje i doświadczenie zawodowe pozwalają na prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków na wyżej przywołanym stanowisku.

Nisko, dnia 1 czerwca 2016 r.

 

 Zarząd Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"
Rzeszowska 42, 37-400 Nisko

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW GRANTOWYCH

 

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

 • wykształcenie wyższe na kierunku prawo lub administracja,
 • staż pracy minimum 3 lata, w tym 2 lata na stanowisku związanym
  z obsługą i realizacją programów unijnych,
 • wiedza z zakresu funduszy unijnych w szczególności PROW 2014-2020,
 • podstawowa znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych
  z przepisami UE,
 • znajomość zasad funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania (LGD)
  oraz przepisów, procedur i regulaminów związanych z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR),
 • biegła obsługa komputera (MS Word, MS Excel),

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • kursy i certyfikaty potwierdzające wiedzę i doświadczenie,
 • umiejętność redagowania tekstów,
 • umiejętność pracy zespołowej,
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • sumienność,
 • odpowiedzialność,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji,
 • zdolności organizacyjne,
 • wysoka kultura osobista, 
 • prawo jazdy kategorii B,

GŁÓWNE ZADANIA i OBOWIĄZKI:

 • obsługa projektów grantowych,
 • przygotowywanie naborów w ramach projektów grantowych,
 • prowadzenie doradztwa dla grantobiorców w zakresie warunków i możliwości otrzymania wsparcia na realizację grantów,
 • wsparcie beneficjentów w zakresie opracowania i realizacji grantów,
 • prowadzenie monitoringu i kontroli grantów oraz ich rozliczanie,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w ramach konkursów grantowych,
 • obsługa administracyjna Rady LGD,
 • prowadzenie dokumentacji konkursowej,
 • organizowanie spotkań, szkoleń i konferencji,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • redagowanie strony internetowej LGD,
 • przygotowywanie informacji oraz ogłoszeń o prowadzonych przez LGD działaniach i realizowanych projektach,
 • prowadzenie newslettera,
 • współpraca ze środkami masowego przekazu,
 • prowadzenie działań związanych z animacją i współpracą lokalną, międzyregionalną i międzynarodową,
 • przyjmowanie i obsługa interesantów,
 • wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych przepisami prawa, w tym uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu oraz Rady LGD,
 • realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Biura.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy - pełny etat

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • życiorys zawodowy – curriculum vitae,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji poświadczone własnoręcznym podpisem.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, ul. Rzeszowska 42, 37-400 Nisko w terminie do dnia 16 czerwca 2016 roku. O terminie decyduje data wpłynięcia dokumentów do siedziby LGD.

Zamkniętą kopertę z dokumentami należy opisać: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. obsługi projektów grantowych”

INFORMACJE DODATKOWE:

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie miała na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz ostateczne wyłonienie kandydata. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie do 14 dni po jego zakończeniu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”                                 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                                                                       

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie 
"Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Wolina, ul. Piaskowa 10
37-400 Nisko, 
woj. podkarpackie
tel. 573 307 636
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Search