UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Kwalifikacje dla OSP

Od sierpnia do grudnia 2012 roku Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” realizowała projekt pod nazwą „Wykwalifikowany strażak ochotnik gwarancją bezpieczeństwa w powiecie niżańskim”. Projekt współfinansowany był ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a jego wartość wyniosła 39 710,00 zł. W ramach zrealizowanego projektu nasze Stowarzyszenie zorganizowało cykl szkoleń dla wybranych członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu siedmiu gmin powiatu niżańskiego. Projekt zakładał realizację czterech modułów szkoleniowych. Pierwszy moduł to 16 godzinny kurs płetwonurka (w tym 8 godzin zajęć teoretycznych oraz po 8 godzin zajęć praktycznych dla każdego uczestnika, łącznie 128 godzin) dla 15 – osobowej grupy strażaków ochotników.
Uczestnicy kursu zdobyli uprawnienia płetwonurka na poziomie podstawowym poszerzone o zagadnienia prowadzenia akcji ratowniczych na akwenach wodnych, a w szczególności działań ratowniczych związanych bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, działań poszukiwawczo wydobywczych i prowadzenia ewakuacji osób podczas akcji powodziowych. Drugi moduł to 64 godzinny kurs z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 15 członków OSP. Uczestnicy kursu zostali przygotowani do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego, a w szczególności do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia w miejscu zdarzenia. Wiedza nabyta przez osoby uczestniczące w kursie została potwierdzona egzaminem. Strażacy ochotnicy, po pomyślnym zdaniu egzaminu otrzymali certyfikaty i tytuł Ratownika, honorowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Kolejnymi działaniami było zorganizowanie i przeprowadzenia dwóch 6 - cio godzinnych szkoleń z zakresu wolontariatu oraz podstaw zarządzania jednostką OSP. Celem szkoleń było promowanie idei wolontariatu oraz podniesienie poziomu wiedzy przedstawicieli OSP z zakresu podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania jednostką OSP, podstaw księgowości, pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność statutową, a także podstawowych zagadnień prawnych związanych z działalnością i funkcjonowaniem jednostki OSP.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w okresie od 01.08.2010 r. do 31.12.2010 r. realizowała projekt pn.: „Wykwalifikowany strażak ochotnik gwarancja bezpieczeństwa w powiecie niżańskim”, który współfinansowany był ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Kwota projektu wynosiła 42 732, 95, natomiast kwota dotacji opiewała na 35 312, 95 zł. Celem projektu był rozwój jednostek OSP z terenu powiatu niżańskiego poprzez wyposażenie 60 członków OSP w umiejętności praktyczne i wiedzę z zakresu zarządzania jednostką, obsługi jachtów motorowych, kwalifikowanej I pomocy oraz kierowanie ruchem drogowym i zabezpieczania miejsca zdarzenia. Adresatami projektu byli członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu niżańskiego.

W ramach realizacji projektu zorganizowane i przeprowadzone zostały bezpłatne kursy i szkolenia: kurs na sternika motorowodnego – 30 godzin dla 15 osobowej grupy zakończony wydaniem patentu, kurs z zakresu kwalifikowanej I pomocy – 64 godzin dla 10 osobowej grupy zakończony wydaniem certyfikatu, szkolenie z zakresu kierowania ruchem drogowym – 12 godzin dla 15 osobowej grupy zakończone wydaniem zaświadczenia, szkolenie z zakresu zarządzania organizacją oraz pozyskiwania środków na działalność statutową – 8 godzin dla 20 osobowej grupy zakończone wydaniem zaświadczenia. Przeszkoliliśmy łącznie 60 osób. Projekt realizowany był w partnerstwie. Partnerem formalnym projektu była OSP w Rudniku nas Sanem oraz OSP w Zarzeczu. Jednostki partnerskie aktywnie uczestniczyły przy tworzeniu projektu, jak również w każdym etapie realizacji projektu. Projekt czerpał z doświadczenia LGD: bazował na dotychczas wypracowanych procedurach, wiedzy, umiejętnościach oraz wykorzystywał istniejącą sieć kontaktów. Na zakończenie realizacji projektu wydany został folder podsumowujący, który zawiera informacje na temat działań podejmowanych w projekcie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”                                 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                                                                       

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie 
"Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Wolina, ul. Piaskowa 10
37-400 Nisko, 
woj. podkarpackie
tel. 573 307 636
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Search