UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

LGD

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, w ramach której planuje się zmiany wskaźników LSR, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowana przez Zarząd LGD zakłada zwiększenie wskaźnika produktu w ramach Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne oraz wskaźnika rezultatu dla Celu szczegółowego 3.1 Wspieranie nowopowstających i funkcjonujących podmiotów gospodarczych działających na obszarze LGD poprzez wsparcie finansowe, doradcze i szkoleniowe.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu aktualizacji LSR” w terminie do dnia 16 lutego 2024 roku.

Formularz z proponowanymi zmianami należy przesłać na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Biurze LGD - Wolina, ul. Piaskowa 10, 37 – 400 Nisko.

FORMULARZ AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROJEKT ZMIAN ZAPISÓW STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Prezes Zarządu – Damian Zakrzewski
Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Węglarz
Sekretarz – Mieczysław Łabęcki
Członek Zarządu – Stanisław Pliszka
Członek Zarządu – Roman Pokora
Członek Zarządu – Edward Szast
Członek Zarządu – Krystyna Wszołek

Rada Lokalnej Grupy Działania

Wiesław Łach
Janusz Pasek
Wacław Piędel
Ewa Pokora
Agata Kołodziej
Dariusz Siek
Henryk Tomczyk
Bogusław Wojtak
Katarzyna Woźniak
Anna Straub
Justyna Kubasiewicz

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Lucjan Tabasz
Wiceprzewodniczący – Małgorzata Ślusarczyk
Sekretarz – Amanda Siudy
Członek – Adam Paruch
Członek – Marek Beer

Członkowie Lokalnej Grupy Działania 

REJESTR CZŁONKOSTWA W LGD- STAN NA 26/05/2023

 

W związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, w ramach której planuje się zmiany budżetu LSR, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Propozycja zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowana przez Zarząd LGD zakłada ulokowanie oszczędności powstałych z przeliczenia różnicy kursowej w walucie Euro w ramach Przedsięwzięcie 2.3.1 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej.

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu aktualizacji LSR” w terminie do dnia 18 stycznia 2024 roku.

Formularz z proponowanymi zmianami należy przesłać na adres e–mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć osobiście w Biurze LGD - Wolina, ul. Piaskowa 10, 37 – 400 Nisko.

 

FORMULARZ AKTUALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

PROJEKT ZMIAN LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Zadbamy o zdrowie

Informujemy że Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" podpisało umowę na realizację zadania „Razem dbamy o zdrowie psychiczne” w ramach konkursu: Wzmacniamy Europę SPLOTowymi wartościami, współfinansowanego ze środków Programu Komisji Europejskiej CERV “Obywatele, równość, prawa i wartości” na lata 2021-2027. Zadanie będzie realizowane w ramach działalności Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego w Wolinie. Całkowita wartość projektu 6800 Euro. 

Zadanie przewiduje wykonanie 7 warsztatów w 7 gminach na terenie powiatu niżańskiego, organizację wystawy prac na Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizację pikniku integracyjnego, wydanie broszury oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych. 

Zadanie polega na promocji zdrowia psychicznego oraz rożnych form wsparcia dla osób dorosłych znajdujących się w szczególnej sytuacji.

 

„Grant realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu SPLOT WARTOŚCI”

Program finansowany jest przez Unię Europejską. Wyrażone opinie i poglądy są wyłącznie poglądami autora (autorów) i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej. Ani Unia Europejska, ani organ przyznający finansowanie nie mogą ponosić za nie odpowiedzialności.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”                                 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

                                                                                                                                       

Lokalna Grupa Działania
Stowarzyszenie 
"Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej"

Wolina, ul. Piaskowa 10
37-400 Nisko, 
woj. podkarpackie
tel. 573 307 636
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Search